Kayropraktik (kiropraktik) uzman? doktor Raul Margarida’n?n internet sitesi

S?rt ve Bel A?r?lar?

Amerika ve ?ngiltere dahil olmak üzere birçok ülkenin uzman kadrosunun klinik yönetmelikleri, bel a?r?s? olan hastalara etkili dü?ük maliyette, egzersiz ve günlük aktiviteye erken ba?lama ile Kayropraktik’i destekliyor. Fazla dinlenme, pasif alet terapileri, ilaç önerilmiyor.

Ayr?nr?l? bilgiler için lütfen a?a??daki linkleri kullan?n:

Kayropraktik hakk?nda genel bilgiler.

Kayropraktik hakk?nda s?kça sorulan sorular.